Bloqlar

Blog

Miqren nədir? | Miqren yaradan səbəblər və Miqrenin müalicəsi

  • 13 Mart 2022

Patofiziologiyası hələ də tam olaraq aydınlaşmamış olan bu xəstəlikdə beyin damarlarında vazodilatasiya baş vermiş olsa da, buna səbəb mərkəzi neyrovaskulyar nəzarətin pozqunluğu hesab olunur. Xəstəliyin klinikası və diaqnozu Miqren təkrari baş ağrısı tutmalarıyla xarakterizə olunur ki, diaqnozu ancaq kliniki müayinəyə və xəstənin şikayətlərinə əsasən qoyulur. Ağrıdan öncə prodromal və miqren aurası ola bilər. Ağrılar adətən 4-72 saat davam edə bilər. 72 saat-dan artıq davam edən baş ağrıları artıq miqrenoz status deyə adlandırılır. Tipik baş ağrıları orta dərəcədə və ya şiddətli olur. Miqren baş ağrıları zoqquldayıcı, fiziki aktivliklə artan, işığa və səsə həssas olması ilə xarakterizə olunur. Ağrılar zamanı ürəkbulanma və qusma da müşayiət oluna bilər, ağrılar əsasən birtərəfli, bəzən ikitərəfli olur. Baş ağrıları olan zamanı aşağıdakı üç klinik simptomdan ikisinin olması ilkin olaraq miqreni düşündürür. baş ağrısı ürək bulanma fotofobiya Miqren ağrısı keçdikdən sonra xəstələr özlərini çox vaxt halsız və yorğun hiss edirlər ki, bu postdromal dövr adlanır.

Miqrenin differensial diaqnozu Baş ağrısı olan xəstədə ilkin olaraq ikincili baş ağrıları differensasiya olunmalıdır. (temporal arterit, vertebral və karotid arteriya xəstəlikləri, göz xəstəliklərinə bağlı baş ağrıları, sinusit, arterial hipertenziya, beyin qanamaları, venoz sinus trombozu və s.) Miqren baş ağrıları ikincili olaraq qan təzyiqini artıra biləcəklərindən çox zaman bu xəstələr arterial hipertoniya ilə də qarışıq salınır. Bu halda adətən orta dərəcədə hipertenziya olur. Belə xəstələrə ilkin olaraq analgetik dərman təyin edilməklə baş ağrısı kontrol altına alındıqdan sonra qan təzyiqi təkrar ölçülməlidir. Miqrenin müalicəsi kəskin miqren atakı dövrü və profilaktik müalicəni əhatə etməkdədir Ay ərzində dörd dəfəyə qədər olan miqren baş ağrıları ancaq atak dövrü müalicəsi aparılır. Əgər ataklar ay ərzində 4 və daha artıq dəfələr narahat edirsə, miqrenin profilaktik müalicəsi aparılmalıdır. Miqreni olan xəstə günlük rejiminə, stresin olmaması, normal yuxuya xüsusilə diqqət etməlidir. Ağrıkəsicilərin kontrolsuz istifadəsi də miqreni ağırlaşdıran səbəblərdəndir. Ay ərzində on dəfədən artıq qəbul edilmiş ağrıkəsicilər baş ağrılarını daha da ağırlaşdırır.

 

Xidmətlərimiz

PERİFERİK SİNİR XƏSTƏLİKLƏRİ

Disk yırtıqları, kələf zədələnmələri, Karpal Tunel sindromu, Polineyropatiyalar və s.

PERİFERİK SİNİR XƏSTƏLİKLƏRİ

Disk yırtıqları, kələf zədələnmələri, Karpal Tunel sindromu, Polineyropatiyalar və s.

Daha ətraflı

BEYİN QAN DÖVRANI POZĞUNLUQLARI

Beyin qan dövranı pozğunluqları, diqqət və yaddaş problemlərinin müalicəsi

BEYİN QAN DÖVRANI POZĞUNLUQLARI

Beyin qan dövranı pozğunluqları, diqqət və yaddaş problemlərinin müalicəsi

Daha ətraflı

BAŞ AĞRILARI VƏ BAŞ GİCƏLLƏNMƏLƏRİ

Müxtəlif növ baş ağrıları və baş gicəllənmələrinin səbəbinin aydınlaşdırılması və müalicəsi

BAŞ AĞRILARI VƏ BAŞ GİCƏLLƏNMƏLƏRİ

Müxtəlif növ baş ağrıları və baş gicəllənmələrinin səbəbinin aydınlaşdırılması və müalicəsi

Daha ətraflı

EPİLEPSİYALAR

Fokal və generalizə qıcolma tutmaları, absanslar və epilepsiyanın digər növləri

EPİLEPSİYALAR

Fokal və generalizə qıcolma tutmaları, absanslar və epilepsiyanın digər növləri

Daha ətraflı
Daha çox